vrijdag 2 mei 2008

Roemenië: het land van Eden? 32 miljard euro subsidie opent perspectieven!

Roemenië: het land van Eden? 30 miljard euro subsidie opent perspectieven!

Eén van de meest interessante exportgebieden is Roemenië. Want dankzij de gigantische subsidies van de Europese Unie openen er zich talrijke business-opportuniteiten voor Belgische ondernemers uit de meest diverse sectoren: een echt buitenkansje!

Veel mensen associëren Roemenië met mensonterende weeshuizen, helse armoede, dievenbendes en corruptie. En inderdaad: het land moet nog altijd een zware tol voor haar communistische overheersing betalen. Maar intussen is er al veel veranderd: net zoals de andere contreien uit het vroegere Oostblok, is er in Roemenië een ware economische revolutie aan de gang. In een razendsnel tempo ontpopt het land zich tot een gedroomd afzetgebied voor internationale ondernemers.

Nieuwe fabrieken schieten er als paddestoelen uit de grond. Het zijn quasi allemaal Westerse fabrikanten van goederen met een kleine winstmarge (zoals metaalconstructie, meubel, textiel, bouwmaterialen, elektronica, ...) of korte houdbaarheid (verse voedingswaren). Door in Roemenië te produceren, kunnen ze sneller en met een minder complexe logistiek naar het omliggende afzetgebied leveren. Voor anderen zijn de lage loonkosten de drijfveer om hun activiteiten naar dat land over te brengen of er een dochteronderneming op te richten.

Dat Roemenië zo’n succes kent, heeft volgens Ir. Freddy Jacobs, Zaakvoerder van PBS Worldwide (exportconsultant die in Roemenië is gespecialiseerd), diverse redenen. “Eerst en vooral is er de ligging van Roemenië: goed en snel bereikbaar vanuit heel Europa. Daarnaast zijn de lonen er niet erg hoog, terwijl heel wat Roemenen over hoogwaardige technische vaardigheden beschikken en een grote werkbereidwilligheid/flexibiliteit aan de dag leggen. Bovendien zijn de prijzen voor land en gebouwen erg aantrekkelijk, is het klimaat gunstig en de grond vruchtbaar. En last but not least: de Europese Unie verleent tussen 2007 en 2013 maar liefst 30 miljoen euro subsidie aan buitenlandse bedrijven die in de ontwikkeling en modernisering van Roemenië willen investeren!”

De top: landbouw en voeding

De grootste subsidiepot gaat naar landbouw- en voedingsbedrijven: 8 miljard euro. Ir. Freddy Jacobs: “Dat is niet verwonderlijk, gezien het belang ervan voor het land. Zo verschaft de agrarische sector werk aan 40 % van de beroepsbevolking en genereert ze 13 % van het BNP. Bedrijven die een activiteit in Roemenië willen opstarten, hebben de grootste kans op succes in de primaire productie van groenten, fruit, oliën, vetten en granen.

Tevens mogen we de olie voor biodiesel niet vergeten: omwille van haar enorme hoeveelheid koolzaadolie zou Roemenië wel eens het nieuwe brandstofparadijs kunnen worden. Daarnaast bestaan er heel wat perspectieven in de veehouderij en vetmestbedrijven. In de voedingsnijverheid liggen de grootste kansen in de veevoeder, slachterijen, vleesverwerking, zuivel, bieren en softdrinks. Dit heeft vooral te maken met de sterk opkomende retail die door buitenlandse supermarktketens wordt gedomineerd en naar kwalitatief hoogwaardige producten en grotere volumes vraagt.” Maar deze sectoren importeren ook expertise, systemen, componenten, etc. Er bestaat immers een grote nood aan modernisering en automatisering. Tevens dient de voedselveiligheid en hygiëne te worden geoptimaliseerd.


Maar Roemenië biedt eveneens een interessante afzetmarkt voor bedrijven uit de bouw- en aannemerswereld. Zo zijn er subsidies voor de uitbouw van een beter milieubeleid, transport, human resource development, economische competitiviteit en regionale ontwikkeling. Grote infrastructuurwerken, rioleringen, waterzuivering/winning, afvalwaterbehandeling/ophaling: het zijn maar enkele voorbeelden van projecten waarvoor de Westerse knowhow erg is gegeerd. Daarnaast is er steun voor andere projecten voorzien, zoals transportinfrastructuur en het Trans-Europese transportnetwerk.


Tevens lanceert de Roemeense overheid speciale programma’s die een verdere ontwikkeling en optimalisering van de energiesector en het toerisme moeten stimuleren. Ir. Freddy Jacobs: “Het is duidelijk dat deze subsidiemaatregelen tot een grote bloei van de Roemeense economie zullen leiden, waardoor er in de komende jaren nog veel meer business-opportuniteiten zullen worden geceëerd. Denk maar aan de rol die Belgische bedrijven kunnen spelen in de inplanting van business-, industrie- en technologieparken, de bouw van fabrieken, kantoren en huizen, het implementeren van nieuwe productietechnieken, etc.”
www.pbsworldwide.com

Geen opmerkingen: