maandag 16 mei 2016

How to create a Romanian company in Romania

More info: frjacobs@telenet.be
We are specialized in providing assistance and guidance related to international company formation in Romania, company registration in Romania and related services in Romania. We also assist with the management and administration of international companies, and provide company services that are designed to guide and support the daily business.
Our specialized services include asset protection, accounting and audit services, licensing solutions, legal advice and representation, patent and trademark registration and office services. We provide remote company creation services. You only travel when your company is created. We use our experience to proceed with your incorporation quickly, efficiently and in a cost effective and professional manner.
We helped a lot of foreign investors in opening a company in Romania and the registration of a company in Romania. We are experts in company creation in Romania as well as other services like business licences and permits, bank account openings complemented by internet banking , consulting services, administrative services, accounting.
Here is what we offer via Romania:
 • Stable economy, politically and financially stable business climate.
 • Make greater gains on annual capital and personal and corporate tax reduction.
 • High levels of asset protection and tax planning can be achieved.
 • Favourable tax environment and low tax benefits.
 • Strict confidentiality and privacy laws and protection from lawsuits and creditor claims.
 • Lower levels of business risks.
 • Real estate planning.
 • Your customers will take you more seriously if you have a local base.
 • If you use a joint venture, you will be able to share the risk. You will also benefit from your partner's local knowledge and reputation. If you operate alone, all profits from the enterprise remain yours alone.
 •  A local subsidiary company offers limited liability if things go wrong. It is also easier to expand than a local office. It provides an opportunity to extend your intellectual property rights and registrations into other markets.
More info: frjacobs@telenet.be

donderdag 5 mei 2016

Een bedrijf oprichten in Roemenie en fiscale holdingstructuren in Roemenie

Voor bijkomend advies en info mail: frjacobs@telenet.be
Wij constateren  dat steeds meer ondernemingen kiezen voor de oprichting van een onderneming of dochteronderneming in het buitenland. Door de lage oprichtingskosten, snelle oprichtingsduur in combinatie met de beperkte aansprakelijkheid en lage belastingdruk  is  de Roemeense limited (srl) erg populair.
Doordat de Europese wet- en regelgeving in de loop der jaren is versoepeld en vele fiscale voordelen biedt voor zowel grote als kleinere ondernemingen, zien het aantal nationale holdingoprichtingen en bedrijfsoprichtingen afnemen, terwijl juist de oprichting van internationale holdingstructuren en buitenlandse bedrijven oprichten een ware “hype” aan het worden zijn. Een holdingstructuur is aanwezig wanneer een vennootschap (holding) aandelen houdt in een andere vennootschap (werkmaatschappij). De onderneming wordt uitgeoefend in de werkmaatschappij, waar ook het ondernemingsrisico wordt gedragen. Belangrijke activa, zoals pensioenrechten, intellectuele eigendomsrechten (IE), onroerende zaken, overtollige winstreserves, kunnen worden ondergebracht in de holding. Indien de werkmaatschappij in een verlieslijdende situatie geraakt, blijven deze activa beschermd. Schuldeisers kunnen zich in beginsel niet verhalen op het vermogen van de pure houdstervennootschap. Het aansprakelijke ondernemingsvermogen kan door de keuze voor de holdingstructuur aldus worden beperkt. Bij meer uitgebreide structuren geldt verder dat risico's die zijn verbonden aan verschillende bedrijfsactiviteiten onderling kunnen worden afgeschermd door deze in afzonderlijke vennootschappen onder te brengen. Hoewel de rechtspersonen organisatorisch en economisch verbonden zijn, is iedere rechtspersoon alleen voor haar eigen verplichtingen aansprakelijk. De ondergang van één onderdeel vormt geen bedreiging voor de voortgang van de andere activiteiten. Daarnaast heb je ook de fiscale voordelen op dividenden (5 percent in Belgie)
De crisis heeft minder impact op bedrijven, welke zijn gevestigd in een land met een fiscaalvriendelijk klimaat en flexibel ondernemingsrecht. Hierdoor wordt een snellere vermogensopbouw mogelijk door de verlaagde belastingdruk op de buitenlandse onderneming. In Belgie, Nederland, Engeland en Duitsland is de verplaatsing of oprichting van de onderneming naar een Roemenië in de plaats van naar een belastingparadijs razend populair geworden. Ook landen als China en Amerika, welke mogelijk meer voet aan de grond willen krijgen binnen Europa kiezen vaak voor  Roemenië als thuisbasis.
Voordelen van fiscale buitenlandse structuren
Roemenië kent een zeer sterk toenemend aantal fiscale buitenlandse holding structuren en bedrijfsstructuren waarvan de meest bekende voordelen hieronder worden genoemd:
 • Voordelige en snelle oprichting
 • Beperkte aansprakelijkheid
 • Verlagen van de belastingdruk door gebruik te maken van belastingverdragen
 • Grotere internationale bekendheid
Voor wie zijn fiscale buitenlandse holdingstructuren en bedrijven het meest interessant?
Hieronder volgt een niet limitatief  overzicht van ondernemingen welke reeds gebruik maken van buitenlandse fiscale holdingstructuren:

 • Trading companies
 • Webwinkels
 • Franchise ondernemingen
 • Scheepvaart ondernemingen
 • Internationale werknemers
 • Software & IT ondernemingen
 • Technische ontwikkelaars
 • Mode industrie
 • Top sport
 • Productie industrie
 • Ondernemingen met inkomsten uit intellectueel eigendom (royalties)
 • Vastgoedondernemingen
Voorbeelden van fiscale buitenlandse interessante fiscale combinaties en opzetten:
 • Royalty structuur
 • Import / Export Structuur
 • Dividend Structuur
 • Financieringsmaatschappij
 • Investeringsmaatschappij
 • Consultancy structuur
 • E-Commerce Structuur (zeer geschikt voor webwinkels)

Voor bijkomend advies en info mail: frjacobs@telenet.be

Micro company in Romania has a tax regime of 3 percent till 100.000 euro – taxes in Romania

More info mail frjacobs@telenet.be
The micro company is a very interesting company as the tax levels are very low. It can be used to save money as it is a company it is fully legal (piggy bank). With this company you can invest and when you make the pension you simply dissolve it and then the remaining money will be transferred after legal dissolvation in conformity with law 31/1990 to your personal account.
According to GEO 50/2015 amending the Law 227/2015 - The new Fiscal Code, published in MOF No 817 of 3 November 2015 starting 1 January 2016 for micro cap will be 100,000 euros.
Conditions of admission to a company in the micro category:
• incomes other than the activities in banking, insurance and reinsurance, capital markets, gambling and exploration / exploitation of natural deposits;
• incomes other than those of consulting and management, in a proportion of 80% of total revenue;
• incomes do not exceed the RON equivalent of EUR 100,000;
• share capital must be held by persons other than the state or local authorities;
• dissolution is not in liquidation, registered in the Trade Register or the courts.
Income tax
Taxing income microenterprises are made depending on the number of employees:
• The tax rate 1% - minimum 2 employees;
• The tax rate 2% - one employee;
• The tax rate 3% - no employees.
For the company to benefit from reduced rates of income tax (1% or 2%), employees must be full-time employees. Tax Code states that if, during the fiscal year, the number of employees changes, tax rates mentioned above will apply beginning with the quarter in which the change is made.
For enterprises that have an employee or two employees when the service terminates, maintaining the tax rate is considered fulfilled if during the same quarter are hired new employees.
More info mail frjacobs@telenet.be