zondag 15 mei 2011

Een Roemeense vennootschap oprichten - de commanditaire vennootschap op aandelen (societate în comandita pe actiuni)

Het ingebracht kapitaal is in aandelen verdeeld en de vennoten zijn verdeeld in actieve en stille vennoten. Het bestuur van de vennootschap wordt aan 1 of meer actieve partners toevertrouwd. Ook hier zijn de actieve vennoten onbeperkt aansprakelijk en zijn de stille vennoten slechts aansprakelijk ten belope van het door hen ingebrachte kapitaal.

De statuten moeten bepaalde informatie bevatten: de aard en de waarde van de goederen die in natura zijn ingebracht, de gegevens van de aandeelhouder die deze goederen inbracht in de vennootschap, ook het aantal aandelen, de waarde ervan en de aard van de aandelen (op naam of aan toonder) moet in de statuten vermeld zijn.

Andere specifieke eigenschappen van de commanditaire vennootschap op aandelen zijn dat er minimum twee vennoten moeten zijn, hun beslissend orgaan is de Algemene Vergadering.

Geen opmerkingen: