zondag 15 mei 2011

Een Roemeense vennootschap oprichten - het consortium

De Roemeense wetgeving voorziet ook in de mogelijkheid om een consortium tot stand te brengen. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen waarbij ze samenwerken voor de vervolmaking van een gezamenlijke zakelijke doelstelling. Er is hierbij geen spraken van een aparte rechtspersoonlijkheid. Meestal wordt er 1 partij aangeduid die de administratie van het consortium op zich neemt.

Geen opmerkingen: