zondag 15 mei 2011

Een Roemeense vennootschap oprichten - E.I.G. (Economic Interest Group)

Dit is een samenwerkingsverband tussen 2 en 20 natuurlijke – of rechtspersonen, opgericht voor een bepaalde periode en bedoeld om de economische activiteiten van de leden te vereenvoudigen of te ontwikkelen en de resultaten ervan te verbeteren. De E.I.G. wordt in de wet beschreven als een autonome, winstmakende, rechtspersoonlijkheid met ten hoogste 20 leden. De activiteit van een E.I.G. moet gerelateerd zijn aan de activiteiten en moet een meerwaarde bieden aan zijn leden.
De E.I.G. mag worden opgericht door een notariële akte, getekend door alle leden en wordt een rechtspersoon vanaf de registratie bij het handelsregister. Een E.I.G. mag zonder maatschappelijk kapitaal opgericht worden. Indien er toch een maatschappelijk kapitaal ingebracht wordt, is er geen minimumwaarde per aandeel vereist.
De werking van een E.I.G. is zeer flexibel, de structuur en de werking ervan kan op elk moment gewijzigd worden door de leden, wijzigingen moeten dan wel in de statuten vermeld worden.

De leden van een E.I.G. zijn in principe hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verplichtingen aan derden, behalve indien dit in de statuten anders werd overeengekomen. De schuldeisers van een E.I.G. wenden zich eerst tot de E.I.G. en indien er 15 dagen na de vervaldag nog geen betaling geschied is, mogen ze de betaling eisen van de leden van de E.I.G..

De leden verkiezen 1 of meer bestuurders en leggen de verplichtingen, de besturingstermijn en het loon vast.

Een E.I.G. mag geen winst maken voor eigen rekening. Indien er winst gemaakt wordt moet deze volledig in de vorm van dividenden uitgekeerd worden aan de leden, een E.I.G. mag geen winst reserveren. Indien de kosten groter zijn dan de inkomsten van een E.I.G., moet dit verlies bijgepast worden door de leden, het verlies mag niet overgedragen worden naar een volgend boekjaar.

Een E.I.G. moet bij de afsluiting van het boekjaar dezelfde financiële rapporten opstellen als gewone vennootschapsvormen.

Geen opmerkingen: