zondag 15 mei 2011

Roemeense firma oprichten - gewone commanditaire vennootschap (societate în

A limited partnership consists of one or more general partners who manage the business of a partnership and one or more limited partners who contribute capital (money or other property) to a partnership but do not participate in its management. Generally, limited partners are not liable for the debts and obligations of the partnership beyond their contributions, to the registered capital. The liability of the general partner is the same as the liability of partners in a general partnership. For an investor, therefore, being a limited partner is similar to have an investment in a corporation.

Limited partners share the profits or other compensation by way of income in proportion to their partnership contributions. However, no such income or other distribution can be made if it would reduce the assets of the limited partnership to an amount insufficient to discharge its liabilities to persons who are not partners.
While the limited partners cannot manage the business, they may examine the state and progress of the partnership business and advise on its management.

A limited partner may also act as a contractor for, or an employee of, the limited partnership.

Company Law No.31/1990 generally sets out the rights, powers, and obligations of limited partners. For example, a limited partner may be held liable as a general partner if the limited partnership legislation is not strictly complied with; when a limited partner participates in the management of the partnership's business without having been mandated to that effect by company's representatives, by means of a special power-off attorney, registered with the trade register, or allows his or her name to be used in the name of the limited partnership.

A limited partnership is a practical form of organization for a pooled investment where the investors would not normally participate in the control of the investment. Investors are limited partners while the general partner provides the professional management of the investment. In this way, investors share the profits but, as limited partners, their financial risk is limited to the capital they have contributed.

A limited partnership must use in its name the words "limited partnership" (Societate in comandita simpla, S.C.S).


In deze vennootschapsvorm is er sprake van 2 soorten vennoten, de actieve en de stille vennoten. De actieve vennoten zijn gezamenlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verrichtingen van de onderneming. Het andere deel, de stille vennoten, is slechts aansprakelijk binnen de limieten van het door hen onderschreven kapitaal.

Deze vennootschapsvorm heeft een aantal specifieke eigenschappen: er is geen minimumwaarde vastgesteld voor de aandelen, het aantal vennoten is niet gedefinieerd maar mag vrij gekozen worden door de oprichters van de vennootschap, de dministratie van een gewone commanditaire vennootschap is de verantwoordelijkheid van één of meerdere aandeelhouders en de aandeelhouders kunnen alleen bepaalde verrichtingen in naam van de onderneming doen als ze voor deze specifieke verrichtingen een volmacht bezitten die geregistreerd is bij de Roemeense register.

Geen opmerkingen: